Протидія податківцям

До уваги підприємців, які здійснюють діяльність у період Євромайдану або приєдналися до загальнонаціонального страйку!

Група висококваліфікованих юристів і адвокатів підготувала консультаційно-роз'яснювальні матеріали для вашої підтримки і самозахисту від перевірок і протиправних дій з боку органів державної податкової служби: що робити підприємцю та як захищатися від свавілля податківців

Доволі складна суспільно-політична ситуація, яка сьогодні склалася в нашій державі, може  зумовити додатковий податковий тиск з боку податкових органів на представників малого та середнього бізнесу. Тому з метою уникнення незаконних, безпідставних податкових перевірок, сьогодні кожному підприємцю треба чітко знати види можливих податкових перевірок та підстави їх проведення, які визначенні чинним законодавством України. 

Органи державної податкової служби мають право проводити наступні податкові перевірки: 

1. Камеральна перевірка – проводиться у приміщенні органу державної податкової служби її посадовими особами виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова. Однак, якщо підприємцем було вірно відображено дані у податкових деклараціях, то податковий орган не зможе застосувати до нього будь-які штрафні санкції. 

2. Документальна планова перевірка – перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок органу державної податкової служби. Слід пам’ятати, що право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише в випадку, якщо йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

3. Документальна позапланова виїзна перевірка – (проводиться за місцем здійснення підприємницької діяльності) – перевірка, яка може здійснюватися за наявності відомостей, що свідчать про порушення підприємцем податкового законодавства (наприклад, не подано в установлений законом строк податкову декларацію, не оподатковано виплачену найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітну плату тощо). Слід пам’ятати, що як  правило, перевірці передує отримання підприємцем письмового запиту від податкового органу, про надання інформації чи документів, ігнорування якого є підставою для проведення перевірки. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, якщо йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки

Увага: у разі відсутності такого наказу підприємець може не впускати перевіряючих для проведення перевірки

4. Документальна позапланова невиїзна перевірка – перевірка, яка проводиться у разі наявності в податкового органу відомостей, що свідчать про порушення підприємцем податкового законодавства. Перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов'язкова.

5. Фактична перевірка – перевірка, яка здійснюється без попередження платника податків (особи). Перевірка може проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності відомостей, що свідчать про порушення підприємцем податкового законодавства (наприклад, порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, порушення порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, проведення діяльності за відсутності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію, використання праці найманих працівників без належного оформлення тощо). Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами органу державної податкової служби у присутності посадових осіб суб'єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Якщо податковим органом було проведено відповідну податкову перевірку без належних на те правових підстав, даний факт вже є підставою для скасування рішення, яке буде прийняте податківцями за результатами проведення такої перевірки. Платник податків має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність податкових органів в порядку адміністративного (досудового) оскарження (до вищестоящого податкового органу), або в судовому порядку (що є більш дієвим механізмом захисту прав підприємців).

Joomla25 Appliance - Powered by TurnKey Linux